Polisi Pemulangan

Jika barangan yang diterima tidak seperti yang ditawarkan, anda boleh membuat tuntutan pemulangan . Syarat-syarat tuntutan seperti di bawah :

  1. Pembayaran balik penuh bagi jumlah yang dibayar
  2. Penukaran barangan anda untuk saiz dan/atau warna lain
  3. Penggantian barangan salah atau rosak

Pemulangan hanya sah sekiranya syarat-syarat berikut dipenuhi:

  1. Pemulangan dibuat dalam masa 15 hari dari tarikh pesanan diterima
  2. Barangan dalam keadaan asal
  3. Barangan dalam bungkusan asal