Program Mohinfaq Leave a comment

  • Inisiatif Mohinfaq diwujudkan bagi menggalakkan orang ramai di UMP atau di luar UMP untuk membeli dan menyumbang barang-barang keperluan dapur kepada golongan asnaf dan tempat-tempat yang memerlukan seperti tahfiz di sekitar Kuala Pahang , Gambang dan juga kawasan-kawasan yang terpilih dari semasa ke semasa

  • Pembelian barang dapur pakej CSR@mohbeli dengan harga RM50 boleh di beli secara online dengan klik pada pautan ini => www.mohbeli.com

  • Orang ramai boleh membuat pembelian pada bila-bila masa tetapi agihan hanya akan di buat sekali untuk setiap bulan

  • Satu pasukan CSR@mohbeli telah ditubuhkan bagi membuat agihan barang-barang dapur ini ke lokasi rumah asnaf , tahfiz dan lokasi-lokasi yang telah dikenalpasti dari semasa ke semasa.

  • Setiap aktiviti yang dijalankan ini akan dimaklumkan di facebook mohbeli.com untuk rujukan kepada para penyumbang

Leave a Reply

%d bloggers like this: